skip to Main Content

Ukratko o proizvodima

Oprema za kupatilo, prilagođena za korišćenje osobama sa hendikepom, svrstava se u posebnu kategoriju naših proizvoda – program za invalide. Procenjuje se da u Srbiji živi oko 800.000 osoba sa invaliditetom. Deo specijalno dizajniranih elemenata, prilagođenih osobama sa posebnim potrebama nalazi se u našoj ponudi.

Ukoliko vam je potreban neki od artikala koji se trenutno ne nalazi u našoj ponudi, kontaktirajte nas.

Upit za ponudu

Za sva pitanja vezana za materijale, dimenzije i ostale tehničke specifikacije proizvoda, kontaktirajte nas putem emaila ili na telefon.

Kontaktirajte nas